Prvo srečanje partnerjev novega podjetniškega projekta

Categories: Kick-Off Valencia

Sredi marca je v Valenciji v Španiji potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta Young SMEs, pri katerem sodeluje tudi Center za razvoj Litija. V okviru projekta se bomo ukvarjali s podpornimi ukrepi za podjetja med tretjim in petim letom delovanja. 

Projekt Young SMEs je bil odobren na programu Interreg IVC. Z izvajanjem se je pričel 1. januarja letos, traja pa 3 leta, torej je do konca leta 2014. Vodilni partner je Fundacija INCYDE iz Španije, na projektu pa sodelujejo še partnerji: Regija Valencia iz Španije, Mestni četrtni svet Oldham in Mestni svet Falkirk iz Velike Britanije, Jugovzhodna regionalna agencija Irske, svetovalno podjetje iz Malte, Centralna transdonavska regionalna inovacijska agencija iz Madžarske, Mesto Koblenz iz Nemčije, Tehnološki park Kaunas iz Litve, Regionalna razvojna agencija Torun iz Poljske ter Regionalna agencija občine Atene.

_lanek_razvoj.si_Young_SMEs_kick-off

Comments are closed.

© Copyright - Project Young SMEs