Συμμετοχή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) σε Ευρωπαικό Πρόγραμμα του άξονα Interreg IVC με θέμα την

Categories: Kick-Off Valencia

«Υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και την δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών, και μοντέλων για τις επιχειρήσεις»

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών ΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΤΑ), συμμετέχει στο Ευρωπαικό Συχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Interreg IVCYoung SMEs, και συμμετείχε στην ενακτήρια συνάντηση του προγράμματος, που θα έχει τριετή διάρκεια.

1cebf-press-release-young-smes_21-3-2012

Comments are closed.

© Copyright - Project Young SMEs